Spinal Deformite Düzeltme Manevraları Kursu 07 Ocak 2023 Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi - Cevizlibağ Yerleşkesi

Davet

Değerli Meslektaşlarımız,


“Spinal Deformiteler" toplantılarının 2023 serisinin ilkini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Yeni yılın ilk toplantısı, “Omurga Cerrahisinde Komplikasyonlar ve Önleme Yöntemleri” başlığı altında, 7 Ocak 2023'te, İstanbul Arel Üniversitesi'nde  gerçekleştirilecek.

Son yıllarda ciddi ivme kazanan ve önemli gelişmelerin yaşandığı sağlık teknolojisinin yükselişiyle birlikte bizlerin omurga cerrahisinde yapabileceklerinin sınırları da oldukça genişlemektedir. Bu durum şüphesiz, birtakım cerrahi komplikasyonları da beraberinde getirmektedir. Ancak hepimizin bildiği gibi; "Ne kadar çok cerrahi yaparsanız, o kadar fazla komplikasyonunuz olur. Komplikasyonu olmayan cerrahlar cerrahi yapmayanlardır."

İşte buradan yola çıkarak bu yıl, olgu temelli tartışmaların yapılacağı “Spinal Deformiteler" toplantı serilerinde çok sayıda deneyimli hocamız, genç omurga cerrahlarıyla bir araya gelecek. Toplantılarda komplikasyonları anlamaya, önlemeye ve onlarla baş etmeyi öğrenmeye çalışacağız. 


7 Ocak 2023 tarihinde toplantıda görüşmek dileğiyle,

Düzenleme Kurulu adına

Onur Yaman, Ender Ofluoğlu